Klagomål

Kunden är alltid i fokus hos oss på FE Invest. Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som FE Invest levererat är det nödvändigt att du kontaktar oss så snart som möjligt. Enklast och snbbast framför du dina synpunkter till din rådgivare . Skulle du efter det fortfarande vara missnöjd kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta FE Invests klagomålsansvarige. Vid klagomål skriftligt ska du bifoga kopior på relevanta handlingar.

Kapitalförvaltarna i Kalmar AB

Klagomålsansvarig
Fiskaregatan 44a
392 31 Kalmar

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.