Våra Tillstånd

Kapitalförvaltarna i Kalmar AB har tillstånd av Finansinspektionen

Orgnr: 559161-0420 Adress: Fiskaregatan 44 a 39232 Kalmar Kategori: Försäkringsförmedling

Tillstånd
• Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
• Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
• Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

E-post: finansinspektionen@fi.se
Tel: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35

Vår ersättning
Kapitalförvaltarna i Kalmar AB får ersättning direkt från försäkringsbolagen. Grunden för ersättningen utgår från eventuella insättningsavgifter och löpande förvaltningskostnader. Ersättningen gällande förmedlande transaktioner i finansiella instrument utgörs av ersättningar från värdepappersbolag och fondbolag, till vilka transaktionerna förmedlas. Ersättningarna varierar beroende på försäkringsprodukt och försäkringsgivare. Vänliga kontakta din rådgivare på FE Invest för mer detlajerad information.