Trygghet

FE Invest jobbar efter Finansinspektionens regler.

Enligt lagen om finansiell rådgivning så måste man som försäkringsrådgivare iaktta god revisionssed, det innebär att lämna råd anpassat till varje kunds unika situation. Vi ser till just din ekonomiska situation och dokumenterar det vi diskuterar och kommer överens om vid rådgivningstillfällen tillsammans med dig. Vi måste även avråda dig som kund om vi anser att det är investeringar som verkar omlämpliga med hänsyn till din ekonomiska situation.

FE Invest har ansvarförsäkring hos QBE Insurance (Europe) Limited för skydd mot vållande av ekonomisk skada. Finansinspektionen har krav på kompetens på rådgivare som vi följer genom ständig kompetensutveckling för våra rådgivare. Finansinspektionen anger också vikten av att varje kund kategoriseras som icke-professionell kund, professionell kund eller jämbördig motpart enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vi jobbar utifrån detta i vår rådgivning.